Bildiri Özetleri Kabul Kuralları:


*Bildiri Özetinin başlığı; koyu, büyük harf, ortalanmış, 14 punto, Arial,

*Yazar adı/adları ortalanmış, 12 punto, Arial,

*Yazarın(ların) ünvanları, kurum bilgileri, e-posta adresleri 10 punto, ortalanmış, Arial (Yazar ad ve soyadının altına gelecek biçimde),

*Bildiri özeti, ingilizce ya da türkçe olarak 200-300 sözcük, 12 punto, Arial, her iki yana yaslı, 1,5 satır aralığı olacak şekilde hazırlanmalıdır.

*İngilizce ya da türkçe hazırlanacak bildiri özetlerinde, çalışmanın amacı ve yöntemi belirtilmelidir. Amaç ve yöntemi belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Bildiri özetinin altına en çok 5 anahtar sözcük eklenmelidir.

*Yazar(lar) katılım bilgisini bildiri özetinin altına eklemelidir. (Sözlü Sunum, Poster, Sanal Sunum)

BiLDiRi

öZET

Özet formatı:

© Copyright 2011 : VISUALIST All Rights Reserved.

Özet gönderimi: