© Copyright 2011 : VISUALIST All Rights Reserved.

07-09 Mart 2012 tarihleri arasında gerçekleşecek VISUALIST 2012 (Uluslararası Görsel Kültür Kongresi; İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar: Dijitalleşme) Kongresi’nde farklı disiplinlerden gerek akademik gerekse sektörden gelen değişik bakış-görüş açıları çerçevesinde “Dijitalleşme” teması kapsamında "Görsel Kültür" ana teması ile ilgili aşağıda Kongre Başlıklarında yer alan konular üzerinde yoğunlaşılacaktır:

BiLDiRi DUYURUSU

 1. Yeni Medya (etkileşimlilik, yöndeşme, sanallık, sosyal medya, vb.)

 2. Dijital Sanatlar (sinema, televizyon, fotoğraf, illustrasyon, vb.)

 3. Dijital Toplum (E-toplum, gözetim toplumu, ağ toplumu, vb.)

 4. İletişim Sanatları (reklam, halkla ilişkiler, pazarlama, vb.)

 5. Sahne Sanatları

 6. Görsel Kültür

 7. Görsel Sanatlar

 8. Görsel Göstergebilim ve Uygulamalar

KONGRE BASLIKLARI

KONGRE DiLi

Türkçe ve İngilizce

VISUALIST 2012 (Uluslararası Görsel Kültür Kongresi; İletişimde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yaklaşımlar: Dijitalleşme) Kongresi’ne katılım aşağıdaki başlıklar altında gerçekleşecektir:


 1. 1.Sözlü Sunum (15 dakika)

 2. 2.Poster Sunum

 3. 3.Sanal Sunum (Kongreye kimi nedenlerle gelemeyecek ancak bildiri sunmak isteyenler diğer katılım türlerindeki gibi bildiri özetlerini on-line göndereceklerdir. Kabul edilen sanal sunumlar için katılımcılar 15 dakikalık sunumlarını, daha sonra belirtilecek ölçütler doğrultusunda, hazırlayacaklardır. Söz konusu sanal bildiriler için Kongre özel oturumu düzenlenecektir.)

 4. 4.Diğer (Performans, Sergi, Çalıştay)

KONGRE KATILIMI iLE iLGiLi BiLGiLER