© Copyright 2011 : VISUALIST All Rights Reserved.


Özet Gönderimi Son Tarihi:    

Özet Kabul Duyurusu:        

Bildiri Gönderim Son Tarihi:      

Kongre Program Duyurusu:  

Kongre Tarihleri:

ÖNEMLi TARiHLER


28 Ekim 2011

16 Kasım 2011

6 Ocak 2012

21 Şubat 2012

7-9 Mart 2012